En heldag om senaste arkeologiforskningen

Arkeologins tid är nu. Ny teknik och nya metoder gör det möjligt att lära sig så mycket mer om vår tidiga historia. Välkommen till en spännande dag om de stora arkeologiska projekten i Sverige just nu.

Tid: Lördagen 12 oktober kl 9–16.30.

Plats: Hilton Slussen, Guldgränd 8, Stockholm.

Pris: 495 kr ink moms.

I priset ingår föreläsningar, lunch och fika.

Arrangör: Populär arkeologi i samarbete med Riksbankens jubileumsfond.

Moderator är Patrik Hadenius.

Ur programmet:

Norrland före den svenska kolonisationen

Det har funnits stora kunskapsluckor om befolkningen vid den norra Norrlandskusten före den svenska kungens, kyrkans och adelns förvärv av mark och rika laxfisken. Nu klarnar bilden av kustens jägare, fiskare, renskötare och bönder under sen vikingatid och tidig medeltid.
Ingela Bergman är arkeolog och chef för Silvermuseet i Arjeplog

Hur mycket kan dna-analyserna lära oss?

Analys av fossilt dna revolutionerar arkeologin. Det presenteras hela tiden nya resultat där gamla fynd av ben har analyserats. Men hur mycket kan dna berätta om oss?
Anders Götherström, professor i molekylär arkeologi, samtalar med Anna Källén, forskare i kritiska kulturarvsstudier, båda verksamma vid Stockholms universitet.

Slussen från första parkett

Arkeologerna kan nu skönja en ny medeltida stadsdel i Stockholm. Halvvägs in i ombyggnaden av Slussen framgår det tydligt att under den gamla trafikapparaten döljer sig en bebyggelse med anor från tiden omkring år 1300. Stadsholmen hade då bebyggts helt och fullt och nyinflyttade hantverkare och köpmän fick bosätta sig i den nyanlagda förstaden söder om Söderport.
Kenneth Svensson är chefsarkeolog vid Arkeologikonsult och leder utgrävningarna vid Slussen.


Föreläsarna: Ingela Bergman, Anders Götherström, Kenneth Svensson, Ludvig Papmehl-Dufy, Björn Nilsson, Torun Zachrisson, Anna Kjellström, Anna Källén och Jonathan Lindström.

När tiden stannade i Sandby borg

Att fruktansvärda händelser hade utspelat sig på den ödsliga platsen på sydöstra öland stod tidigt klart för arkeologerna. Sandby borg har varit orörd sedan massakern för 1 500 år. Det gör det till en unik fyndplats.
Ludvig Papmehl-Dufy är arkeolog vid Kalmar läns museum

Blå arkeologi

För 20 000 år sedan var världshaven betydligt lägre än i dag. På havsbottnen i Hanöbukten finns rester av boplatser från tidig jägarstenålder. På cirka 25 meters djup undersöker marinarkeologerna rester av ett översvämmat landskap. De arkeologiska lämningarna bevaras bättre under vatten än på land, vilket gör det möjligt att hitta stenålderns organiska material som trä, ben och horn.
Björn Nilsson är forskare i arkeologi vid Lunds universitet

Krigare eller slav?

Kvinnorna på vikingatiden hade många olika roller, enligt den allra senaste vikingaforskningen. De fanns i alla samhällsgrupper: som slavar, i handel, och kanske som krigare.
Torun Zachrisson, arkeolog och Anna Kjellström, osteolog, båda vid Stockholms universitet.

Den arga arkeologin

Arkeologin kantas av bråk, på gott och ont, mellan proffs och amatörer. Gudinnekult, solkult och västgötsk fornhistoria är några tvisteämnen.
Jonathan Lindström, arkeolog och författare