Fullbokat!

Fördjupa dina kunskaper och utmana dina fördomar tillsammans med några av Sveriges främsta forskare.

Program

09.00 Moderator Patrik Hadenius inleder.

09.10 Mindfulness i hjärnan och i vardagen

Åsa Nilsonne

Åsa Nilsonne

För första gången kan vi undersöka hur mindfulness träning påverkar våra hjärnor. Den subjektiva upplevelsen möter de objektiva mätningarna ‚Äì detta måste vara något av det mest spännande som någonsin har hänt!
Åsa Nilsonne är senior professor i medicinsk psykologi vid Karolinska institutet och författare.

9.50–10.15 Fika

10.15 Vår sociala hjärna

Andreas Olsson

Andreas Olsson

Vi människor är beroende av vår sociala miljö för att överleva. Av andra lär vi oss till exempel vad som är farligt och vad som bör undvikas, liksom vilka sociala normer som gäller. Ny forskning visar hur sådan inlärning är beroende av sociala faktorer som upplevd dominans, empati och grupptillhörighet.
Andreas Olsson är docent och forskningsgruppledare på Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet.

10.55 Feedback och motivation

Alva Appelgren

Alva Appelgren

Feedback kan påverka både motivation och prestation. Vi ger varandra feedback i syfte att hjälpa och förbättra, men det är inte alltid återkopplingen har den positiva effekten. Hur kan vi använda återkoppling så att det bidrar till vår vilja att utvecklas och förbättras?
Alva Appelgren är doktor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet.

11.35–12.45 Lunch

Mattias Lundberg & Jan Bylund

Mattias Lundberg
& Jan Bylund

12.45 Den lycklige pessimisten

Komikern Jan Bylund och psykologen Mattias Lundberg bjuder på ett utdrag ur sin show ”Den lycklige pessimisten”. De visar med en rad tydliga exempel hur du kan skapa realistiska förväntningar på ditt liv, utan att varje dag behöva dopa dig med positivt tänkande.

13.05 Det åldrande minnet

Lars Nyberg

Lars Nyberg

Det som ofta sviker oss först på ålderns höst är minnet. Men alla verkar inte bli glömska. Varför då? Vad skiljer de 75-åringar som har ett gott minne från de vars minne långsamt börjar suddas ut i kanterna?
Lars Nyberg är professor i neurovetenskap vid Umeå universitet.

13.45 Panel om minne

Lars Nyberg, Åsa Nilsonne och Åsa Wikforss, professor i filosofi, SU.

14.25–14.50 Fika

14.50 Nya celler i gamla hjärnor

Jonas Frisén

Jonas Frisén

Länge trodde man att alla nervceller bildas före födelsen. I dag vet vi att det är fel och att det finns stamceller i den vuxna hjärnan som kontinuerligt ger upphov till nya nervceller. Det väcker förhoppningar om att det i framtiden kan gå att stimulera nervcells nybildning för att ersätta förlorade nervceller vid vissa sjukdomar.
Jonas Frisén är professor och stamcellsforskare vid Karolinska institutet.

15.40 Utveckling av matematikfärdigheter: hjärna, gener och jävla anamma

Torkel Klingberg

Torkel Klingberg

Förståelse för matematik och läsning är inget människor föds med. Det krävs många år av träning innan barn kan räkna och läsa flytande. I samspel mellan gener och miljö omformas barnets hjärna och gör plats för de nya kunskaperna. Torkel Klingberg redogör för betydelsen av kognitiv träning i inlärningsprocessen.
Torkel Klingberg är professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet.

16.20 Avslutning