Välkommen till en heldag om hjärnan!

Fördjupa dina kunskaper och utmana dina fördomar tillsammans med några av Sveriges främsta forskare.

Program

09.00 Moderator Patrik Hadenius inleder

Ulrika Ådén

Ulrika Ådén

09.10 Det lilla barnets hjärna

Barnhjärnan är fantastisk. Vid födseln innehåller den redan de 100 miljarder nervceller som sedan finns med hela livet. Vad har forskningen om det lilla barnets hjärna kommit fram till och vart är den på väg?
Ulrika Ådén är docent vid Karolinska institutet och läkare för nyfödda.

9.55–10.15 Fika

Konstantinos Meletis

Konstantinos Meletis

10.15 Hur serotonin styr beslut

Serotonin har länge ansetts styra vår emotionella värld. Med nya metoder inom modern hjärnforskning kan vi göra en atlas över hjärnans nätverk som kartlägger olika typer av nervcellers funktion. Därmed kan vi även förstå hur psykisk sjukdom uppkommer.
Konstantinos Meletis är docent på Karolinska institutet.

Markus Heilig

Markus Heilig

11.00 Kärlek till droger eller begär efter kärlek

Aktivering av hjärnans belöningssystem är viktig för tidiga stadier av beroendesjukdomar. Forskningen har dock nyligen visat att aktiviteten hos stress- och obehagssystem med tiden blir den viktigaste faktorn bakom återfall. Social marginalisering och utanförskap är viktigast bland återfallsutlösande stressorer. Dessa insikter pekar på möjligheter till nya psykologiska och farmakologiska behandlingar.
Markus Heilig, professor i psykiatri vid Centrum for Social och Affektiv Neurovetenskap, Linköpings Universitet.

Christina Bengtsson

Christina Bengtsson

11.45–13.00 Lunch

13.00 Konsten att fokusera

Att vara fokuserad är inte svårt, det är tvärtom en njutning. Vad som däremot är svårt är att bli koncentrerad. Christina Bengtsson berättar om konsten att gå från ofokuserad till fokuserad.
Christina Bengtsson är före detta skytt på elitnivå.

Christina Andersson

Christina Andersson

13.15 Självmedkänsla

Med självmedkänsla, compassion, kan vi kan ta hand om oss själva. Genom att aktivera kroppens egna trygghetssystem skapas en buffert mot stress. Kunskapen bygger på hjärnforskning, kbt, affektteori, anknytningsteori, buddhism och har inslag av mindfulness.
Christina Andersson är leg. psykolog och forskare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet.

Martin Hägglund

Martin Hägglund

14.00 Gridceller och hjärnans inbyggda GPS

May-Britt och Edvard Moser fick 2014 års Nobelpris i fysiologi och medicin för ett system som håller koll på var man befinner sig, ett slags kognitiv GPS. Detta system bygger på en ny typ av nervcell – en så kallad gridcell. Vad kan gridceller lära oss om hur resten av hjärnan fungerar?
Martin Hägglund är postdoktor i Moserlabbet vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim.

14.45–15.05 Fika

Patric Blomstedt

Patric Blomstedt

15.05 Att styra hjärnan med elektroder

Deep brain stimulation har revolutionerat behandlingen av Parkinsons sjukdom. Under senare tid har denna behandling använts vid en rad andra tillstånd, som exempelvis tvångssyndrom, depression och till och med vid demens.
Patric Blomstedt är professor i stereotaktisk funktionell neurokirurgi vid Norrlands universitetssjukhus.

Predrag Petrović

Predrag Petrović

15.50 Överväldigad av känslor

Vi har olika förmåga att påverka vad vi känner och hur starkt. Vissa upplever att känslorna inte alls låter sig styras. Tillståndet kallas för emotionell instabilitet, ibland borderline personlighetsstörning. Vad beror det på och varför behöver känslor regleras?
Predrag Petrović är hjärnforskare på Karolinska institutet.

16.35 Avslutning