Lättlästdagen 2018

En nyttig heldag för dig som är intresserad av språkforskning, läsning och begriplighet eller arbetar med personer som har behov av lättläst.

Datum: 9 november, kl 9–16.30
Plats: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Pris: 2 300 kr ex moms. Lunch och fika ingår.

Program

9.00 Kaffe och registrering

9.15–9.30 Inledning

Moderatorerna Anders Svensson, Språktidningens chefredaktör, och Lina Nordstrand, vd för Vilja förlag inleder.

9.30–10.05 Läsning mot ohälsa

Så kan biblioterapi användas för att jobba med ungas psykiska ohälsa genom läsning.

– Jenny Jägerfeld är psykolog och författare.

10.05–10.25 Dyslexiförbundet och eye-tracker

10.25–10.45 Fika

10.45–11.20 Hjärnforskning och läsning

Det här händer i hjärnan vid läsning och språkinlärning.

– Martin Ingvar är professor vid Karolinska institutet.

11.20–11.55 Första mötet med svenskan

Om upplevelsen av att vara ny i Sverige och om betydelsen av lättläst litteratur.

– Negra Efendić är journalist och författare.

11.55–12.30 Vårdad, enkel och begriplig?

Enligt språklagen ska offentligt språk vara vårdat, enkelt och begripligt. Men hur gör man?

– Ingrid Olsson är språkvårdare på Språkrådet.

12.30–13.30 Lunch

13.30–14.05 Språkinlärning i närbild

Forskning om läs- och skrivutveckling avslöjar vilka texter som blir lästa – och varför.

– Carina Fast är doktor i pedagogik och literacyforskare.

14.05–14.40 Jakten på ett autentiskt språk

Möt succéförfattaren Jens Lapidus i ett samtal om hur språket får driv och liv – och betydelsen av lättläst.

– Jens Lapidus är författare.

14.40–15.00 Fika

15.00–15.35 Djupläsning – varför, vad och hur?

Mary Ingemansson pratar om läsglädje från grunden och om lässtrategier för livet. Praktiskt genomförd forskning som visar på en möjlig väg att fördjupa läsandet av skönlitteratur såväl som facklitteratur med undersökningsbas i främst svenska men även amerikanska skolor.

– Mary Ingemansson är lektor på Högskolan Kristianstad.

15.35–16.10 Konsten att skriva lättläst

Sara Lövestam berättar om hur hon anpassar sina egna böcker till lättläst.

– Sara Lövestam är författare och föreläsare.

16.10–16.20 Avslutning