Villkor för prenumeration

Betalning

Genomförd beställning innebär att du godkänner våra köpvillkor och samtycker till att dina kontaktuppgifter (och i förekommande fall organisationsnummer) registreras i vårt kundregister. Läs mer under PUL – Behandling av personuppgifter.

Leveranstid

Tidningen levereras vanligtvis till dig inom ett par veckor efter att vi fått din beställning.

När det gäller premier som ingår i ett prenumerationserbjudande skickas de inom två veckor efter att vi erhållit betalning för prenumerationen. Vid slutförsäljning kan leveranstiden bli längre.

Frakt

Frakt är inräknat i priset vid leveranser av tidningar inom Sverige. För leveranser av tidningar utanför Sverige tillkommer en portokostnad, p g a högre distributionskostnader. Kontakta vår kundtjänst för mer exakt information antingen via epost kundtjanst@vetenskapsmedia.se eller på tel 08-555 198 01 så hjälper de till.

Moms

Moms ingår i alla våra priser. På tidningar och böcker är momsen f n 6%. På övriga produkter och digitala tidningar/tjänster är momsen 25%. På ditt kvitto och på din faktura/orderbekräftelse finns momsen angiven per produkt.

Åldersgräns

Du måste vara 18 år för att beställa produkter eller prenumerationer.

Beställningar utanför Sverige

Till kunder som bor utanför Sverige som vill prenumerera på våra svenska tidningar erbjuder vi endast helårsprenumerationer, portotillägg tillkommer.

Ångerrätt

Enligt distansavtalslagen har du 14 dagars öppet köp och bytesrätt på felfri vara. Det innebär att om du ångrar en beställning du gjort hos oss har du rätt att lämna tillbaka den för att byta till en annan eller få pengarna tillbaka. En förutsättning för att du skall få byta är naturligtvis att förpackningen är obruten och oskadad. ångerrätten gäller inte för digitala tidningar eller digitala produkter som du prenumererar på.

Kontakta vår kundtjänst för mer exakt information antingen via epost kundtjanst@vetenskapsmedia.se eller på tel 08-555 198 01 för returuppgifter.

Ändring av prenumeration och återbetalning

Vetenskapsmedia i Sverige AB har rätt att med 30 dagars varsel även under pågående avtalsperiod göra förändringar i den beställda produkten eller ersätta den med en liknande produkt som antingen distribueras fysiskt eller elektroniskt. Om den beställda produktens utgivningsfrekvens förändras, ska Vetenskapsmedia i Sverige AB fortsätta leverera produkten intill dess att det innestående abonnemangsvärdet är mött. Om den beställda produkten utgår ska Vetenskapsmedia i Sverige AB erbjuda en alternativ produkt samt leverera denna intill dess att det innestående abonnemangsvärdet är mött. återbetalning av innestående abonnemangsvärde kan ske endast om Vetenskapsmedia i Sverige AB inte uppfyller ovan beskrivna åtaganden om fortsatt leverans.

När du betalar för en period binder du dig för den perioden. Vi gör inte någon återbetalning av betald period.

Force Majeure

Om Vetenskapsmedia i Sverige AB blir utsatt för force majeure, det vill säga om vi eller våra samarbetspartners utsätts för t.ex. krig, krigsliknande händelser, revolution, uppror, myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad, naturkatastrof, brand, transportstörningar, leveransförbud eller liknande, är Vetenskapsmedia i Sverige AB befriade från påföljd att fullgöra vissa förpliktelser om omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet gentemot kunderna.

PUL – Behandling av personuppgifter

Vetenskapsmedia i Sverige AB har sitt huvudkontor i Stockholm.

I samband med att en prenumerant/användare/kund lämnar personuppgifter, till exempel vid prenumeration av tidning och nyhetsbrev, deltagande i våra event eller köp av en produkt eller registrering på någon av våra digitala tjänster ska användaren få information om personuppgiftsbehandlingen och ge sitt samtycke till denna.

Vetenskapsmedia i Sverige AB lagrar personuppgifter, exempelvis namn, personnummer, postadress, e-postadress, intressen, engagemang och telefon- och mobilnummer, för att fullgöra kundrelationer, t ex leverans av produkter, fakturering, analys och marknadsföring. Personuppgifter kan komma att uppdateras och kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register vid t ex uppdatering av adressuppgifter. Personuppgifter kan även lämnas ut till andra företag för behandling på uppdrag av Vetenskapsmedia i Sverige AB, i samband med t ex tryck, distribution och marknadsföring.

Vetenskapsmedia i Sverige AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen, PUL, och alla personuppgifter som lämnas in behandlas i enlighet med PUL. Dina personuppgifter lagras och används under den tid du har en pågående prenumeration eller har annan typ av engagemang hos Vetenskapsmedia i Sverige AB och för en tid därefter då du kan utnyttja fördelarna med att vara kund hos Vetenskapsmedia i Sverige AB. Din kundinformation kommer att användas för att ge dig tillgång till erbjudanden från Vetenskapsmedia i Sverige AB eller från tredje part godkänd av Vetenskapsmedia i Sverige AB . Du har rätt att kostnadsfritt kontrollera dina personuppgifter och kan när som helst ta tillbaka ditt lämnade samtycke. Du kan även kräva att uppgifter raderas, ändras eller spärras, om de visar sig vara felaktiga eller ofullständiga. Detta gör du genom att kontakta Vetenskapsmedia i Sverige AB, Box 1191, 11191 Stockholm, tel 08- 555 19801.

I och med att du lämnar dina personuppgifter måste du godkänna Vetenskapsmedia i Sverige ABs köpvillkor och regler om lagring av personuppgifter. Vid godkännande av dessa samtycker du till att Vetenskapsmedia i Sverige ABs och/eller samarbetspartners skickar direktmarknadsföring (inklusive automatisk sådan), information och erbjudanden om företaget eller samarbetspartners produkter, tjänster och tävlingar via telefon, sms, mms, e-post, vanlig post eller annat liknande medium. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen. För att kunna hålla dina personuppgifter korrekta är det viktigt att du kompletterar och uppdaterar dina uppgifter kontinuerligt.

Sättet Vetenskapsmedia i Sverige AB behandlar personuppgifter på kan komma att utvecklas över tiden, så vi rekommenderar regelbundna besök på vetenskapsmedia.se/prenumerationsvillkor för att hela tiden få aktuell version.

Vetenskapsmedia i Sverige AB
Box 1191
11191 Stockholm
Tel. 08-555 198 01
Org.nr: 802008-7246 (VAT: SE802008724601)

Uppdaterad 2018-01-31.